Komentář: Referendum nás spojilo?

20.08.2014 00:27

 

Vnitrostranické referendum ČSSD - slovní spojení, které zná již každý, ať se o politiku aktivně zajímá, či cítí pouze odpor. Ovšem, přináší nám skutečně tolik dobrého, jak hlásá vedení strany?

Jedním z kladů je to, že samotné referendum, tedy projev a potvrzení demokracie uvnitř strany, bylo vůbec zrealizováno.. Ovšem, již zde se skýtá negativní dopad takovéto ohromné touhy po vědění názoru členů - finance.
Nyní již k podstatě věci. V referendu byly 3 jednoduché otázky, které - i přes svou jednoduchost - nebyly 100 % v pořádku a je možné začít pochybovat o výsledcích referenda, přesněji o pověstných "kvótách pro ženy". Ptáte se proč? Dobrá, poskytnu Vám příklad. Představte si, že jste žena - členka ČSSD -, která do rukou dostala referendum, odpovídá na tuto otázku: "Souhlasíte s tím, aby podle stanov alespoň 40 % všech kandidátů (...) tvořily osoby OPAČNÉHO pohlaví?"

A nyní si položme otázku my: Kdo je vlastně opačné pohlaví? Z logiky věci vyplývá flexibilita tohoto pojmu podle toho, kdo jej používá, tedy: Pro muže jsou opačné pohlaví ženy, naopak pro ženy jsou to muži. Pokud zmíněné víme, je třeba se zamyslet, zda "kvótám" budeme přikládat váhu, či je necháme odplout do věčnosti... Osobně si však myslím, že tato nevhodně položená otázka, kdy stačilo místo "opačné pohlaví" využít pojem "žena", je problémová, nejen z pohledu formálnosti otázky, ale i samotné podstaty.

Kandidátní listiny jsou vždy sestavovány tak, aby nabídli co nejlepší poměr mezi "nabídkou a poptávkou". Výběr kandidátů je náročný a zdlouhavý, ve výsledku jsou však, resp. by měli být, vybrání takoví kandidáti, kteří svým vystupováním, vzděláním či zásluhami, převyšují ostatní. Pokud je tedy taková osoba žena, nikdo nenamítá nic proti jejímu umístění na předním (třeba i nejvyšším) místě na kandidátní listině; naopak, pokud je jasně stanoveno kritérium výběru - tedy výše uvedené -, jsou všichni kandidáti motivováni k tomu, aby dosahovali i v mimovolebních obdobích vysokých výkonů.

Pokud tedy stanovíme minimálně počet "opačného pohlaví" a budeme dosazovat na tyto místa pouze z povinnosti, snížíme kvalitu kandidátní listiny, a zároveň hrozí znemožnění zařazení aktivního a vhodného kandidáta jen proto, že patří k "jinému pohlaví", než je aktuálně požadováno. Tímto bodem referenda se od demokracie výběru vzdalujeme.

Ovšem, "opačné pohlaví" nebylo jediným bodem referenda a následoval, resp. předcházel mu tento bod: "Souhlasíte, aby o konečné podobě kandidátní listiny pro volby do zastupitelstva obce, města, kraje, Senátu a PS rozhodovali v přímém hlasování všichni členové ČSSD v příslušném obvodu?"
Tato otázka se mi zdá mírně populistická, především pokud jde o nejnižší organizační struktury, tedy místní organizace. Každá místní organizace je povinna zvolit si tzv. výbor místní organizace, kterému tím zároveň dává souhlas konat, rozhodovat a vybírat, v zájmu místní organizace, která ho tím pověřila. Do zmíněných činností patří i příprava kandidátních listin. Poté, co výbor místní organizace vytvoří návrh kandidátní listiny, musí jej nechat schválit členskou schůzí místní organizace, tedy "subjektem", který zastupuje. Členské schůze se mají právo účastnit a hlasovat všichni členové příslušného obvodu. Otázka tedy vyplyne sama: Proč je třeba schválení od jednotlivců, mimo schůzi členské základny, když i samotný jednotlivec se může na schůzi vyjádřit a hlasovat? Jediné, co mne napadá, je snaha přeměnit část pasivních členů v aktivní, ale opravdu budeme věřit tomu, že pasivní členy donutíme k něčemu, oč sami nestojí? Myslím, že celková účast v referendu, pouhých 52,2 %, nám sama odpověděla.

Poslední třetina referenda se zabývala kumulací placených veřejných funkcí, tedy přesněji: Souhlasíte s tím, aby ČSSD navrhla zákonem omezit kumulaci placených veřejných funkcí? Myslím, že tato otázka je jediná, která dává smysl a její potenciál byl řádně využit. Problémem ovšem zůstává, zda si tímto nestřílíme do vlastních řad (hejtman = poslanec atp.). Pokud se mýlím a ČSSD nevnímá tento bod pouze jako "trest" proti neposlušným "hejtmanům", pak jsem skutečně potěšen, nejen já, ale i 92,51 % členů, kteří se vyjádřili pro zrušení kumulaci funkcí.

Ať již máte na proběhlé referendum jakýkoli názor, nenechávejte si ho pro sebe a dejte nám vědět, přeci jen, málo věcí dokáže členy spojit tak, jako věci, které se jich přímo dotýkají a mezi námi, tím, že jste si na modrou obálku alespoň sáhli, potvrzujete Vaši angažovanost a chuť něco změnit.

 

 *ČSSD není p. Sobotka, ČSSD jste právě Vy - všichni členové!*

Mimochodem, proč byla obálka modrá? Že by nějaká podprahová reklama od "modrých ptáků"? :)

 

Bc. Pavel Houska

člen MO Český Krumlov