Okresní konference ČSSD Český Krumlov

21.11.2015 13:01

Dne 21.11.2015 proběhla na Gymnáziu v Českém Krumlově okresní konference ČSSD Český Krumlov, která měla za cíl zejména schválit návrh kandidátů do voleb zastupitelstva kraje, které se uskuteční v roce 2016.

Delegáti z celého okresu se začali scházet již po 8. hodině ranní, kdy byla zahájena také prezence. Před 9. hodinou dorazil host, hejtman Jihočeského kraje, Mgr. Jiří Zimola a v 9 hodin předseda okresního výkonného výboru prim. MUDr. Jindřich Florián konferenci zahájil a přednesl úvodní proslov, kde shrnul současnou celostátní, okresní, ale i místní politickou a společenskou situaci a poděkoval všem delegátům za pracovitost. Následně delegáti konference uctili památku zesnulých při nedávných útocích ve Francii minutou ticha.

Poté se slova ujal hejtman Jiří Zimola, který poděkoval delegátům za pozvání a mj. vysvětlil, jak bude s navrženými kandidáty do zastupitelstva kraje dále nakládáno, kdy připomněl, že hlavní slovo v konečném návrhu složení kandidátní listiny bude mít krajský výkonný výbor. V navazujícím tajném hlasování byl návrh kandidátů do zastupitelstva kraje jednomyslně přijat. Lídrem "okresní kandidátky" se stal radní JČ kraje Mgr. Bc. Antonín Krák.

Děkujeme všem delegátům a hostům za účast a plynulý průběh.

 

Více fotografií zde: :FOTOGALERIE, příp. https://www.rajce.net/a12147506