Podpořte s námi tísňovou linku pro seniory - DPS Český Krumlov

16.12.2015 03:04

Vážení přátelé

dovoluji si Vás oslovit v rámci projektu ,,Era pomáhá regionům“

Domy s pečovatelskou službou již od roku 2005 poskytují tísňovou službu pro seniory. V průběhu deseti let využilo tuto službu více než sto padesát klientů.  V prvních letech tvořili klienty tísňové služby obyvatelé města Český Krumlov, ale postupně se přidávaly i další obce a města v jihočeském regionu. V současné době mezi ně patří Písek, Prachatice, Bechyně, Větřní, Kájov, Zlatá Koruna a přibude k nim i Vyšší Brod.
Co to vlastně je tísňová sociální služba? Je to automatický systém tísňového volání pomocí bezdrátového tlačítka v případě tíživé sociální situace, zhoršení zdravotního stavu, pádu. To znamená, že v  případě nouze se jediným zmáčknutím tlačítka dálkového ovladače o velikosti krabičky od zápalek, které má senior přímo u sebe, spojí s obsluhou centrálního dispečinku. Dispečink funguje nepřetržitě 24 hodin denně a obsluhuje ho kvalifikovaný zdravotnický personál. Ten v případě potřeby zajistí okamžitou pomoc ať se jedná o problémy  zdravotní či sociální povahy nebo ohrožení požárem, povodněmi atp.  Proč je tato služba žádaná? Právě z toho důvodů, že senior může dál bydlet ve svém bytě a přitom mít pomoc vždy na dosah. Nebo pokud bydlí senior se svou rodinou a rodina je v práci nebo například odjíždí na dovolenou, mají jistotu, že je po tuto dobu zajištěna v případě potřeby pomoc.

V současné době máme k dispozici dva typy tohoto zařízení a závisí na tom o jaké se jedná napojení. Napojení může být zajištěno prostřednictvím  pevné telefonní linky a od července 2009 lze tuto službu provozovat rovněž  pomocí mobilního operátora.

Vzhledem k tomu, že tuto službu poskytujeme řadu let a stávající zařízení jsou zastaralá a již dosluhují, bude potřeba zajistit nákup nových přístrojů, které jsou již modernější a odpovídají současným technickým požadavkům a tudíž poskytují širší možnosti využití tísňové služby.

Protože chceme i nadále poskytovat seniorům a jejich rodinám tuto pomoc, přihlásili  jsme se do projektu „Era pomáhá regionům“ s žádostí o finanční odporu tohoto záměru. Tímto se na Vás obracíme s prosbou o zapojení se do tohoto projektu, který umožní  našim seniorům kvalitnější život a to prostřednictvím moderní tísňové služby. 


Proto vás chceme požádat o podporu této tísňové služby,  kterou poskytnete tím, že svůj finanční příspěvek zašlete  do 6. ledna 2016 na číslo účtu 101 7777 101/0300, variabilní symbol 203 nebo využijete jednoduchý mechanismus prostřednictvím webových stránek www.erapomaharegionum.cz.


Děkujeme za Vaší podporu

        Mgr Ivana Ambrusová,
        ředitelka společnosti
       Domy s pečovatelskou službou

 

Video: https://youtu.be/qnQ77fAI9ng