Kontejnery na odpad budou pod zemí - Český Krumlov

09.10.2015 11:19

Problém s odpadky trápí většinu měst, natož města historická, kde není moc příležitostí k vhodnému a zároveň šetrnému umístění odpadových nádob a kontejnerů na odpad. Český Krumlov není výjimkou a odpad, ať už tříděný či směsný, je komoditou, která neustále zvyšuje svůj objem. 

Jistě si vybavíte zákoutí ulic, kde jsou velmi nevzhledně umístěny barevné, černé, plechové či plastové popelnice a kontejnery. Právě pro svůj vzhled a častý terč vandalů se rada města rozhodla získat dotaci na nákup nových podzemních kontejnerů.

(*2-obr); ilustrační obrázek

Podzemní kontejnery nejen, že přispívají k celkovému vzhledu města, ale zároveň jsou i výraznou úsporou místa, která je pro jejich umístění třeba. Místo klasických velkých kontejnerů je nad zemí viditelný pouze jakýsi odpadkový koš, který ústí právě do podzemního kontejneru. Tím se výrazně zredukuje prostor, potřebný k umístění odpadových nádob, redukuje se příp. zápach a zároveň dojde ke zvýšení estetické hodnoty našeho města. Jako přidaná hodnota je zabezpečení košů, kdy ve většině případů je možné pouze odpad vhodit, nikoli již vytáhnout ven.

Starosta města p. Dalibor Carda (ČSSD) přiblížil pro Českokrumlovský deník (*1)„Jedno hnízdo bude u domu dětí a mládeže, druhé u obchodu na Horní Bráně, v koutku směrem do města," přiblížil starosta města Dalibor Carda. „Pokud se nám podaří sehnat dost peněz, třetí hnízdo by bylo ještě za kláštery." Podzemní kontejnery, ze kterých nad zem koukají pouze malé „odpadkové koše" a pod zemí je několik kubíků prostoru, vysypává speciální auto. „Mají je v historických jádrech některých měst, já osobně je viděl v Kutné hoře. Barevné kontejnery tak zmizí, je to velice úhledná záležitost," doplnil starosta.

Právě zkušenosti z jiných měst jsou tím, co potvrdilo výhody záměru města. "Samozřejmě jsme o této možnosti přemýšleli již dlouho, ale nyní je vhodná situace a podmínky k tomu, abychom projekt začali realizovat. Sám jsem si podobný systém měl možnost prohlédnout v jiných městech a neshledal jsem žádná negativa. Vyprazdňování kontejnerů není také nic složitého, pouze se uvolní kontejnery umístěné v zemi a následně se vyzvednou a vysypou do svozového automobilu. Jsem velmi rád, že rada města byla stejného názoru a projekt podpořila", doplnil předseda MO ČSSD a radní města Rudolf Vejskrab.

 

-ph-

____________________________

(*1) - GABAJOVÁ, Zuzana. Kontejnery na tříděný odpad budou v centru Krumlova pod zemí. Deník: Českokrumlovský deník [online]. Český Krumlov, 2015, 8.10.2015 [cit. 2015-10-13]. Dostupné z: https://ceskokrumlovsky.denik.cz/zpravy_region/podzemni-kontejnery-krumlov.html

 

(*2-obr)KUBELKA, Aleš. Město plánuje umístit kontejnery pod zem. Poděbradské noviny [online]. Poděbrady: Městské kulturní centrum Poděbrady, 8.10.2015 [cit. 2015-10-13]. Dostupné z: https://podebradskenoviny.cz/z-mesta/mesto-planuje-umistit-kontejnery-pod-zem