Pozvánka: Schůze MO ČSSD

14.02.2016 01:08

ČESKÁ STRANA SOCIÁLNĚ DEMOKRATICKÁ

MO Český Krumlov

 

 

P o z v á n k a

 

Zveme Vás na členskou schůzi MO ČSSD v Českém Krumlově, která se bude konat

v úterý 16. února 2016 od 16.30 hod. v zasedací místnosti FÚ – 4. patro

 

 

Program:

1. Zahájení, přivítání

2. Schválení programu

3. Přijetí nových členů

4. Informace z ÚVV

5. Informace z KVV

6. Informace z MÚ

7. Různé

8. Závěr

 

 

Rudolf V e j s k r a b , v.r.

předseda MO ČSSD Český Krumlov

 

 

 

_____________________________________________________

Lze již zaplatit členský příspěvek na r. 2016 osobně, nebo bankovním převodem na číslo účtu 580 279 369/0800.

100,- Kč - senioři, nezaměstnaní a studující

300,- Kč – řádný člen

 

Kdo bude potřebovat auto, prosím zavolejte tajemnici na tel. 728 978 485 a ta jej zařídí.