Radní města Jindřich Florián se představuje

05.07.2015 14:34

MUDr. Jindřich Florián, radní za ČSSD, 59 let 

Narodil jsem se v r. 1956 v Českém Krumlově, maturitu na gymnáziu jsem složil v Českém Krumlově, po ukončení lékařské fakulty jsem v roce 1981 nastoupil do nemocnice v Českém Krumlově. A stále působím v Českém Krumlově. Práce mi byla a je koníčkem. Po roce 1989 jsem se těšil z ohromných možností.  Postupně jsem však jen zíral na to, jaká individua občas řídí společnost a přímo ovlivňují náš každodenní život. Začal jsem se k problémům veřejně vyjadřovat a skončil v ČSSD. Již druhé volební období jsem za tuto stranu zvolen do Rady města a mám na starosti sociální problematiku. O tom, že společnost je povinna pomoci slabším, jsem bytostně přesvědčen. Všichni mají právo na důstojný život. Lidi omezené nemocí je třeba podporovat ze všech sil. Těm, co jsou jinak zdraví, ale nestačí tempu naší doby, jsme morálně povinni pomoci rovněž. Na druhou stranu můžeme od námi podporovaných občanů požadovat slušnost, respekt k vyhláškám a zákonům i snahu se o sebe postarat. Podpora sociálně slabým, ale fyzicky zdravým? Ano, ale za přesně stanovených podmínek. Jen lituji, že sociální dávky nejsou podmíněny např. vykonáním určitého množství hodin veřejně prospěš- ných prací. Prací, která odpovídá vzdělání dotyčných. Pro ty vzdělaněj- ší např. práce v knihovně, ve zdravotnictví, v ústavech sociální péče. Ti se základním vzdělání se mohou podílet např. na úklidu města. Městský úřad vydává nemalé peníze na sociální dávky. Kontrolu poskytovatelů i příjemců dávek vidím jako jednu ze svých priorit. Nosím zatím jen v hlavě návrh na stipendia pro talentované děti ze sociálně slabých rodin, hodně přemýšlím o drogové problematice. Myslím, že narůstající počet drogově závislých umíme monitorovat a zvládáme narkomanům měnit injekční stříkačky. Tím naše snahy končí. Nejefektivněji vynaložené peníze určené na prevenci drogové závislosti vidím v investici do sportu dětí a mládeže. Kdo sportuje, většinou nefetuje. Kontaktovat mne můžete na e-mailu jindrich.florian@mu.ckrumlov.cz.

 

Zdroj: FLORIÁN, Jindřich. Noviny města Český Krumlov. Rada města Český Krumlov se představuje [online]. město Český Krumlov, náměstí Svornosti 1, 381 01 Český Krumlov, 2015, 13(7/2015): 8 [cit. 2015-07-05]. Dostupné z: https://data.ckrumlov.cz/files/6300-noviny-mesta-cesky-krumlov-cervenec-2015.pdf