ROZHOVOR: ,,Chci pracovat pro občany, ne pro turisty“, Jindřich Florián, radní města

10.04.2015 18:06

Jsou to zhruba dva měsíce od poslední krajské konference ČSSD. Hejtman Jiří Zimola zde obhájil funkci lídra JČ sociální demokracie. Jak se Vy osobně díváte na jeho působení?

Já osobně jsem s vystupováním pana hetmana velmi spokojený, myslím, že dobře reprezentuje sociální demokracii.

Konference byla převážně volební, kdy JČ ČSSD volila do krajských, ale i celorepublikových orgánů, včetně delegátů na sjezd. Pokud byste měl zhodnotit průběh a výsledek sjezdu, ...?

Na sjezdu jsem sice nebyl, ale přesto jsem rád, že celý sjezd byl nekonfrontační, jen je mi líto, že se na předsedu, resp. místopředsedu neprosadil nikdo z kandidátů, který by měl odlišný názor. Nejsem si pouze jist rozhodnutím o kvótách pro ženy.

 

Na sjezdu byl zvolen předseda a místopředsedové, zde jste zatím nekandidoval, ale přesto jste se díky krajské konferenci ČSSD stal členem předsednictva strany. Co to pro Vás znamená a jak byste rád přispěl k rozvoji ČSSD?

Co to pro mne znamená? – Nevím. To jsem mimochodem řekl i na krajské konferenci, když mne Karel Vachta navrhl na kandidáta do předsednictva strany.. Popravdě jsem řekl, že nevím, zda budu prospěšný sociální demokracii, ovšem co jistě vím, že se budu držet svého rozumu a nenechám se nikým ovlivnit, tak uvidíme, co z toho vyleze.

 

Teď jste naznačil, že na konferenci jste se, jako kandidát do předsednictva, představil svérázným, nepřipraveným projevem, který - dle mého - nadchl všechny přítomné a nerozhodné přesvědčil, aby hlas dali právě Vám. Skutečně jste si proslov nepřipravoval? V čem úspěch dle Vás spočíval?

Ne, nepřipravoval. Ono nebylo ani kdy. O mé nominaci na kandidáta jsem se dozvěděl den před konferencí a nezbývalo mi, než si jen stručně připravit určitou kostru projevu při cestě na Hlubokou, kde se konference konala. V podstatě jsem pouze prezentoval moje osobní názory a určitý pohled na celou současnou situaci. Možná na projevu zaujala právě ta neformálnost a lehká nadnesenost, kterou jsem do toho vložil.

 

V každém případě Vám gratuluji. Nyní bych se rád zmínil o komunální politice, kde jste opět obhájil místo radního města Český Krumlov. Vyjednávání po volbách nebyla jednoduchá, jak se s odstupem měsíců na složení místní koalice díváte? Panuje napětí i nadále, či

jste sehraný tým?

Ohledně vyjednávání si myslím, že jsme dokázali docílit nemožného. Se složením rady města nejsem úplně spokojený, ale bohužel, nic více dělat nemůžeme. Dle mého soudu složení rady úplně neodpovídá hlasu voličů, z druhé strany rada funguje bez komplikací, bez konfliktů, ale také je pravda, že zatím jsme neřešili žádný bod programu, který by vyvolal nějaké napětí. 

 

Pokud byste měl zmínit Vaše osobní "úspěchy", kterých jste během minulého volebního období dosáhl, co by to bylo?

Já, vzhledem k mé profesi, mnoha věcem nerozumím natolik, abych se zasadil o nějakou razantní změnu. Z toho, co vím a do čeho jsem se i vložil, jsou sociální služby. Snad se mi podařilo upozornit na problémy a doufám, že jsem přesvědčil některé zastupitele a členy soc. komise k tomu, že snad i spravedlivěji byly rozděleny dotační peníze mezi příjemce sociálních služeb, ale stále cítím určitou rezervu. Tu pociťuji především v tom, že si nemyslím, že by se správně zacházelo, nebo spíše, zda se zvolil správný způsob k tzv. nepřizpůsobivým občanům a vyloučeným skupinám. Zde si myslím, že město  Krumlov zůstává daleko za svými možnostmi, tím nechci nikoho naštvat, jen bych rád zmínil, že pokud bude podpora cílena do těchto skupin lépe, ne jen do příspěvků na bydlení, tak by třeba i ostatní obyvatelé města byli méně „naštvaní“.

 

Jak by to tedy dle Vás mělo fungovat? Máte nějakou představu, co by se mělo změnit, co by se mělo dělat?

Mám představu větších kontrol v lokalitách, kde tito občané bydlí, a dále mám představu o tom, že by se měl zvýšit dohled a kontroly všech dotovaných poskytovatelů sociálních služeb, protože i kontrola z města má stále určité rezervy. Dalším bodem by měla být možnost přednostního zaměstnání sociálně vyloučených, např. v technických službách města. Tento systém částečně funguje, ale stále ne na 100 %. Tak, jak se říká „Kdo si hraje, nezlobí, tak se to dá použít i na zaměstnané, tedy – kdo pracuje, nezlobí“.

 

Vaší odpovědí jsme vlastně vyčerpali i následující otázku, která zněla“ čemu se budete věnovat v následujícím volebním období“. Nyní již víme, že především sociálním službám a zdravotnictví, ale věřím, že se zajímáte i o další témata?

Ano, to jsou stěžejní body, kterým, alespoň doufám, rozumím a dokáži se v rámci těchto témat o něco zasadit.

Obecně si ovšem myslím, že by se mělo sehnat více peněz na místa, kde bydlí Krumlováci. V současné době se připravuje audit městských společností, který by měl minimálně poskytnout informace o majetku a rezervách jednotlivých společností. Věřím tomu, že kdybychom využili 100 % potenciál společností, jako je rozvojový fond aj., městu by se podařilo získat nemalé finanční zdroje.

 

Očekáváte, že audit ukáže nějaká pochybení?

Ono je to skoro jedno, zda pochybení bude nalezeno, či nikoli. Pokud pochybení bude, pak bude třeba jej napravit, pokud nebude, tak si řekneme „zaplať pánbůh a teď je na čase fonde, aby ses víc staral“. Mne skutečně zaráží některé činnosti ČKRF, proč např. fond bude pracovat na autobusovém nádraží, které se mělo zadat úplně jinak, místo toho, aby např. opravil hřbitov, udělal plovárnu, resp. proč se fond nezaúkoluje trochu jiným směrem, tak aby se staral.

 

Teď je otázka, zda vedení města může ČKRF něco nařídit. Existují vůbec nějaké „páky“, jak fond zaúkolovat?

Ano, vedení města má silné vazby na fond. Rada města je valná hromada ČKRF a může si, dle mého, dovolit úplně všechno. Akorát v radě je na ČKRF velmi rozdílný pohled a je to zrovna jeden z bodů, kde i po vyhraných volbách nemáme, jako sociální demokracie, sílu určité návrhy prosadit.

 

Pokud se koukneme na projekty, které se konečně pomalu rozhýbaly, musím zmínit např. kanalizaci v Nových Dobrkovicích. Myslíte, že se po desítkách let občané dočkají kompletní kanalizace? A co další projekty města?

Kanalizace v Dobrkovicích je doopravdy projekt, který se táhne několik let. V roce 2014 byla skutečně schválena nová výstavba, bohužel, díky počasí se projekt odložil až na začátek roku 2015. Tady je třeba zmínit, že místostarosta Hermann se v této věci hodně angažoval a myslím, že občané se brzy nových sítí dočkají.

Co nás trošku straší je vlakové nádraží, ale to není majetek města, proto s tím nelze nic dělat. Nyní se snažíme alespoň o to, aby ČD nechali nádraží v ČK i nadále s obsluhou.

Samozřejmě, určitou výzvou je i areál bývalých kasáren ve Vyšném. Dle mého je projekt tzv. Krumlovie, tedy univerzitního městečka se službami a občanskou vybaveností, neproveditelné a nereálné. Jedna věc je, jak projekt vypadá na papíře, druhá, zda lze návrh převést do reality a osobně si skutečně myslím, že tento projekt není vhodným, navíc ani reálným, řešením. Pro tyto prostory bychom měli najít nové uplatnění, ať již v podobě prodeje parcel na stavbu bytů, oslovení developerů atp., ale jak říkám, to je pouze můj osobní názor.

Jak si jistě občané všímají, cestovní ruch je v našem městě podpořen velmi dobře. Nyní je na čase začít pracovat pro místní občany, pro rozvoj parků, zkulturnění sídlišť, stavbu dětských hřišť, vznik parkovacích míst aj.

 

Myslím, že místní politiku jsme vyčerpali. Nyní bych se rád zeptal na Vaší místní stranickou situaci. Vy osobně jste mj. opět obhájil místo předsedy okresního výkonného výboru. Jak byste zhodnotil členskou základnu? Nedávno jsem postřehl, že se o místní členské základně hovoří jako o „kroužku důchodců“, jak byste tento trend změnil?

-- „Smích“ se slovy: ,,Za pár let půjdu také do důchodu (…)“ --

Musím se přiznat, že je to těžký a žádný nápad, jak nalákat nové – mladé – členy nemám, protože pokud nejsme se svým programem atraktivní pro mladé, tak nevím. Děláme někde chybu, ale skutečně nevím kde. Pokud je tím negativním chování sociální demokracie v Krumlově, či vystupování našich nejvyšších představitelů … ? Nevím.

Pokud se znovu zamyslím, program sociální demokracie je zaměřen i na mladé a jejich podporu. Tím hlavním může být to, že každý si, po vzoru pravicových stran, myslí, že se každý o sebe musí postarat sám, ale ne každý se zvládne zajistit na celý život. Ne každý mladý člověk se cítí být „slabším“ a myslí si, že pomoc nebude nikdy potřebovat, ovšem řada lidí si ani neuvědomuje, že využívá výhod sociální demokracie, ať už se jedná o bezplatné vzdělávání či zajištění v tíživých životních situacích. Bohužel, lidé si tu uvědomí až v pozdějším věku, to je možná důvod, proč nemáme tolik mladých členů.

 

Děkuji Vám a přeji hodně úspěchů.

 

-ph-