Rozhovor: Předseda MO a radní města p. Rudolf Vejskrab hodnotí uplynulé čtyři roky

24.09.2014 14:43

Přepis rozhovoru z 24.9.2014, 10:30

 

Je to zhruba rok, co jste byl zvolen předsedou místní organizace ČSSD. Jak zatím své působení v této funkci hodnotíte a můžete prozradit směr, kam se vaše předsednictví ubírá?

Organizaci jsem převzal po předchozím předsedovi a bývalém senátorovi Mgr. Karlu Vachtovi, což je "pan" politik, takže můj nástup byl plný očekávání. Místní sociální demokracie byla a je stabilizovaná. Povedlo se nám přivést nové, mladé, členy a velmi dobré je i to, že k nám začínají vstupovat i ženy a já osobně jsem s místní organizací spokojený. V členské základně máme odborníky na různá odvětví a myslím, že nálada je přátelská a uvolněná.

Pro Vás, jakožto předsedu, budou komunální volby prvními, které se Vás přímo dotýkají. Jak odhadujete volební úspěch ČSSD a jaké jsou hlavní body vašeho programu?

Volební úspěch si nedovolím odhadnout, protože voliči jsou nevyzpytatelní. Máme tu nový subjekt "Ano" a nevíme jak zamíchá s volebním výsledkem, každopádně volby chci vyhrát, jakožto bývalý sportovec toužím po vítězství a chci jej opakovat. Samozřejmě bych byl velmi rád, kdyby současný starosta obhájil svoji funkci i v příštím volebním období, mj. proto, že by se stal prvním starostou, který by byl v Českém Krumlově zvolen dvakrát za sebou.

Mezi hlavní body našeho programu patří především doprava, která je již tragická. Zrovna včera byli naši zástupci, včele se starostou města Mgr. Daliborem Cardou a krajským radním pro oblast dopravy p. Mgr. Bc. Antonínem Krákem, na ministerstvu dopravy, kde u ministra urgujeme vytvoření kruhového objezdu s průběžnými pruhy pod kinem v Českém Krumlově. V návaznosti na to bychom byli rádi, kdyby došlo také k rozšíření stávající komunikace. Zároveň bychom rádi pokračovali v budování nových parkovacích míst.

Dalším bodem je sport, kde bychom rádi přidali více peněz na práci s dětmi a mládeží tak, aby byly děti místo sezení u PC, fetování atp., raději na hřištích. S tím souvisí i výstavba dětských hřišť, kde jich je velmi málo.

Velkým puntíkem na naší práce je i autobusové nádraží, které se nám nepodařilo dořešit a z dnešního pohledu mohu soudit, že jsme jej měli svěřit raději dopravci.

 

Když jste narazil na problematiku autobusového nádraží, jak se stavíte k návrhu, který zazníval na jaře 2014, tedy přesun autobusového nádraží k vlakovému nádraží, resp. "spojení" s ĆD?

Myslím si, že toto řešení by bylo nešťastné, nejen, že by došlo k nárůstu dopravy směrem na vlakové nádraží, ale celý proces by znamenal i značnou finanční náročnost.

 

V předchozích větách jste na to narazil, je třeba zmínit, že jste již 4 roky radním města Český Krumlov. Jak byste uplynulé čtyři roky zhodnotil? I přesto, že ČSSD vyšla z voleb jako vítězná, rozložení mandátů nebylo úplně ideální. Mohl byste se k tomu nějak vyjádřit?

No, myslím, že jsme vyhráli volby s převahou, kdy jsme měli 6 mandátů. Vzhledem k tomu jsme, což je můj osobní názor, měli mít o jednoho radního více. Pokud se podívám na celé 4 roky, myslím, že se udělalo hodně práce, i když jsme měli s koaličními partnery mnohdy také střety, ale je třeba říct, že jsme to zvládli a nemáme spolu žádné problémy.

 

Pokud by jste měl vyzdvihnout, co se vám za volební období povedlo, co by to bylo?

Především jsme udrželi cenu poplatku za odpad, protože např. v Kaplici se poplatek zvedl až na tisíc korun. Také jsme se velmi intenzivně angažovali v zajištění krajských financí pro sportovní kluby, a dále stojí za zmínku projekt rozšíření parkovišť na sídlištích, který ještě dobíhá.

 

Vy osobně jste v minulých volbách určitě kandidoval s nějakými cíli. Povedlo se Vám něco z toho prosadit a na co jste nejvíce pyšný?

Osobně se zabývám hlavně sportem a mohu tedy říct, že kvalita a úroveň sportu v Českém Krumlově nepoklesla, naopak se zvýšila. V současné době se dělají nové hokejové kabiny, které byly téměř 10 let nevyhovující. Spolu s tím souvisí i modernizace a oprava fotbalového stadionu, který byl po povodňích poničený. Na zmíněném jsem se osobně usilovně podílel a jsem na výsledek skutečně pyšný.

 

Na závěr si dovolím položit uvolněnou otázku, tedy volby se blíží, určitě jste v neustálém stresu, jak a kdy tedy relaxujete?

Teď skutečně moc nerelaxuji, protože s panem primářem Floriánem objíždíme různé předvolební akce a dáváme volby dohromady.

 

-ph-