Starosta města Dalibor Carda se představuje

05.07.2015 14:38

Mgr. Dalibor Carda, starosta města za ČSSD, 58 let 

Již od roku 1998, kdy jsem byl poprvé zvolen do Zastupitelstva města Český Krumlov, jsem působil postupně ve správních radách městských společností. Byl jsem 12 let místopředsedou správní rady společnosti PRO – SPORT ČK o.p.s., která spravuje všechna městská sportoviš- tě. Osm let jsem také působil jako člen a předseda správní rady Domů s pečovatelskou službou, o. p. s. Ve volbách v roce 2010 jsem byl zvolen starostou města Český Krumlov a od této doby se plně věnuji práci pro město. Využívám svých předchozích bohatých zkušeností z působení v městských organizacích, nejenom v  řešení dlouholetých nedostatků v  infrastruktuře města. Ohledně oblastí každodenního života si rád vyslechnu především názory občanů a místních podnikatelů. Komunikuji rovněž se všemi občanskými sdruženími, spolky, organizacemi a snažím se nevynechat jedinou příležitost se setkat s  jejich členy, ocenit jejich spolupráci s městem jako i práci pro místní obyvatele. Podařilo se mi navázat dobrou spolupráci s podnikatelskou veřejností, vážím si a podporuji jejich nabídky a aktivity pro místní i návštěvní- ky. Krátce po svém zvolení starostou jsem rovněž zahájil kroky vedoucí ke změnám na městském úřadě s  cílem, aby byl úřad co nejvíce přístupný pro občany a klienty a co nejefektivněji a v co nejkratším čase byly vyřešeny požadavky města. V investiční oblasti jsou mé priority zaměřeny na rekultivaci veřejných prostor a rekonstrukce městských nemovitostí, komplexní opravy ulic a uliček tak, aby dobře sloužily obyvatelům a na dlouhou dobu nevyžadovaly větší finanční náklady. Prakticky všechny investiční prostředky byly a jsou směrovány do občanské vybavenosti. Jedním z hlavních povolebních cílů je dokončení strategického plánu rozvoje města a územního plánu města a na základě těchto dokumentů pokračovat v městských investičních akcích. Kontaktovat mne můžete na e-mailu dalibor.carda@mu.ckrumlov.cz nebo na telefonu 380 766 102.

Zdroj: CARDA, Dalibor. Noviny města Český Krumlov. Rada města Český Krumlov se představuje [online]. město Český Krumlov, náměstí Svornosti 1, 381 01 Český Krumlov, 2015, 13(7/2015): 8 [cit. 2015-07-05]. Dostupné z: https://data.ckrumlov.cz/files/6300-noviny-mesta-cesky-krumlov-cervenec-2015.pdf