Vzpomínka: Poslanec parlamentu Mirko Sedlák (ČSSD)

01.02.2016 07:50

Mirko Sedlák (1913 - 1981)

Autor: Jan Vaněček (29. ledna 2016)

Mirko Sedlák byl výraznou postavou poválečné politiky na Českokrumlovsku, v roce 1946 zvolen za ČSSD poslancem parlamentu, povoláním bankovní úředník. Zastával funkci předsedy okresní správní komise. Jeho manželkou byla Alena Trägerová, dcera známého českobudějovického akademického malíře Adolfa Trägera. Bydleli v Českém Krumlově ve vile v Kaplické ulici.

Mirko Sedlák byl obratný řečník a často veřejně vystupoval - na schůzích a na dalších veřejných akcích. Zvláště v únorových dnech roku 1948 byl velice aktivní a zdůrazňoval ve svých projevech, aby lidé prohlédli úmysly KSČ a jejího vedení. Hovořil o tom na různých shromážděních na jihu Čech, snažil se zabránit komunistickému převratu. Prohlásil mimo jiné, že sociální demokraté nedopustí, aby byly v Československu budovány kolchozy. Jeho snažení však bylo marné.

Již v prvních týdnech po únorovém převratu 1948 odešla řada vedoucích představitelů ČSSD do exilu a 24. dubna 1948 ustavila v Londýně ústřední výkonný výbor strany v zahraničí. Byl mezi nimi také Mirko Sedlák. Bylo to pro něj těžké rozhodnutí. Manželka Alena, která byla v té době těhotná, zde zůstala. Kdyby ale neemigroval, skončil by bezesporu před soudem a ve vězení. Paní Alena, aby měla klid od StB, se s ním v jeho nepřítomnosti nechala rozvést. Narodil se jí syn Petr.

Pamětníci uvádí vystupování Mirko Sedláka ve vysílání radia Svobodná Evropa a Hlasu Ameriky. Byl činný v Radě svobodného Československa. Usídlil se v Americe, v Atlantě, kde se podruhé oženil s paní Glenn. Měli spolu syna Marka. Stále se těšil, že snad přijde čas, kdy bude moci navštívit rodnou vlast. Stalo se to až v roce 1968.

Když v roce 1981 zemřel, rozdělila jeho americká manželka Glenn jeho ostatky do dvou uren. První zůstala uložena v Atlantě, druhou urnu přivezla k uctění jeho památky do Čech. Na letišti ji však neznámý zloděj ukradl tašku, kde byla také urna.