Blanka Šestáková

56 let
tajemnice

Vyšný
člen ČSSD

Více info zde