MO Český Krumlov

 

Předseda MO

Rudolf Vejskrab
 
----------------
 
MO ČSSD Český Krumlov byla obnovena v březnu 1990 p. Ing. Josefem Karešem a p. Gustavem Hovorkou a stala se první organizací ČSSD v našem okrese. V současné době působí v okrese Český Krumlov 6 organizací, jejichž seznam je uveden níže, zastupované okresním výkonným výborem (OVV).
 

 

ZASTUPUJÍ NÁS - Město Český Krumlov:

https://www.cssdck.cz/zastupuji-nas/mesto-cesky-krumlov/