MO ČSSD Kaplice

Předseda MO

Ing. Pavel Svoboda

 
 
 

Členové zastupitelstva města Kaplice za ČSSD

 
 
 
 

Milan Sedlák                 ČSSD

 

Ing. Pavel Svoboda        ČSSD

 

 

Historie města Kaplice

 
První písemná zmínka o městě pochází z listiny z roku 1257 v níž papež Alexandr IV. uděluje 
mariánskému kostelu v Kaplici právo vydávání odpustků. Městská práva má Kaplice od roku 1382, již předtím byla zmiňována jako městečko a i později byla vedena jako městys. 9. července 1936 byla povýšena na město. Až do druhé světové války zde převažovalo německé obyvatelstvo. Do roku 1960 byla okresním městem. V roce 1997 žilo přímo ve městě 6466 obyvatel a dalších 638 v přičleněných osadách.
Již od středověku Kaplice ležela na obchodní stezce do Dolních Rakous, zvané kaplická nebo též cáhlovská. Po ní se přepravovala hlavně sůl.

Železniční stanice Kaplice na trati č. 196 České Budějovice – Summerau je mimo území města, asi 4,5 km severoseverozápadně od centra města, na území obce Střítež, jejíž místní část v okolí nádraží se jmenuje Kaplice-nádraží. Samotná Střítež leží asi 2,5 km západně od nádraží. V blízkosti nádraží (necelý kilometr východně) je Rozpoutí, osada města Kaplice. Nádraží bylo uvedeno do provozu po roce 1871, název Kaplice nese od roku 1877. Asi 3,5 km jihozápadně od města je obec a nádraží Omlenice. Přibližně v téže stopě vedla již koněspřežná dráha Linec - České Budějovice, jejíž český úsek byl zprovozněn v září 1827, nejbližší stanici však měla až v Bujanově.

Kolem západního okraje města vede severojižním směrem mezinárodní silnice E55 (silnice I. třídy č. 3). Z Kaplice odbočují silnice II. třídy č. 158 na jihovýchod do Malont a Pohorské Vsi v Novohradských horách, na východ silnice č. 154 do Nových Hradů, kolem nádraží Kaplice vede západovýchodním směrem silnice II/157 z Českého Krumlova do Trhových Svinů.

Kaplice je místním centrem regionální autobusové dopravy. Od 1. září 2004 zde byl na okružní lince zaveden i provoz městské autobusové dopravy (linka č. 330009). Regionální autobusy zajišťují i spojení s nádražím

 

Pamětihodnosti
Související informace naleznete také v článku Seznam kulturních památek v Kaplici.
kostel svatého Petra a svatého Pavla
kostel svatého Floriána
kaple svatého Josefa a svaté Barbory
radnice
kašna


Přírodní zajímavosti
Přírodní park Soběnovská vrchovina
přírodní park Novohradské hory
přírodní rezervace Vysoký kámen
přírodní rezervace Ševcova hora
přírodní park Poluška


Partnerská města
Rakousko Freistadt Rakousko

 

 

ZDROJ: Přispěvatelé Wikipedie, Kaplice [online], Wikipedie: Otevřená encyklopedie, c2015, Datum poslední revize 2. 05. 2015, 21:53 UTC, [citováno 5. 07. 2015]

ZDROJ k infoboxu: https://1url.cz/Cbkm

ZDROJ fotografie: By Miloš Hlávka (Own work) [CC BY-SA 3.0 (https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0)], via Wikimedia Commons

https://commons.wikimedia.org/wiki/File%3AKaplitz-2011-07-25-Radnice.jpg

 
 
 
 
 
 
 

Kandidátní listina - volby do zastupitelstva pro období 2014 - 2018

 

1)

Ing. Pavel Svoboda                                47                               místostarosta města

Kaplice           

člen České strany sociálně demokratické

 

2)

Milan Sedlák                                          57                               podnikatel

Kaplice

člen České strany sociálně demokratické

 

 

3)

Mgr.  Veronika Królová                        33                             odborný referent

Kaplice

člen České strany sociálně demokratické

 

 

4)

Mgr. Ludvík Bartyzal                            59                              ředitel základní školy

Kaplice

bez politické příslušnosti

 

5)

Jan Dvořák                                             52                              podnikatel

Kaplice

člen České strany sociálně demokratické

 

 

 

6)

Jaroslav Finfrle                                     49                        předseda bytového družstva

Kaplice

člen České strany sociálně demokratické

 

7)

Jiří Ševčík                                               64                        podnikatel

Kaplice

člen České strany sociálně demokratické

 

8)

Nela Poláková                                        22                         asistentka

Kaplice

člen České strany sociálně demokratické

 

9)

Lenka Królová                                       64                        důchodkyně

Kaplice

člen České strany sociálně demokratické

 

10)

Mgr. Ivana Žáčková                              52                        ředitelka charity

Kaplice

bez politické příslušnosti

 

11)

Jaroslav Špilauer                                  60                         podnikatel

Kaplice

člen České strany sociálně demokratické

 

 

12)

Mgr. Vítězslav Rendla                          69                        důchodce

Kaplice

člen České strany sociálně demokratické

 

 

13)

Mgr. František Troják                          44                       vedoucí pracovník

Kaplice

bez politické příslušnosti

 

14)

Bc. Kateřina Švagrová                           23                        studentka

Kaplice

člen České strany sociálně demokratické

 

15)

Ladislav Kypta                                       41                          odborný referent

Kaplice

bez politické příslušnosti

 

16)

František Zlatínský                                 64                            podnikatel

Kaplice

bez politické příslušnosti

 

17)

Jiří Ševčík                                                  37                        elektroinstalatér

Kaplice

člen České strany sociálně demokratické

 

18)

Jaromír Měšťan                                       60                           odborný referent

Kaplice

bez politické příslušnosti

 

19)

Oldřich Schwarz                                      29                           programátor

Kaplice

člen České strany sociálně demokratické

 

20)

Milena Mačková                                     59                           podnikatelka

Kaplice

bez politické příslušnosti

 

21)

Josef Semotán                                         70                           důchodce

Kaplice

člen České strany sociálně demokratické