MO ČSSD Větřní

Předseda MO

Mgr. Bc. Antonín Krák

 

 

Členové zastupitelstva obce Větřní za ČSSD pro období 2014 - 2018:

 

By Jitka Erbenová (cheva) (Own work) [CC BY-SA 3.0 (https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0)], via Wikimedia Commons; https://commons.wikimedia.org/wiki/File%3AV%C4%9Bt%C5%99n%C3%AD%2C_pap%C3%ADrny_01.jpg

Jozová Marie Bc.            ČSSD         

 

Krák Antonín Mgr. Bc.     ČSSD,  starosta obce,

                                    člen rady obce

 

Pospíšil Jiří Mgr.  (do 8/2015)    ČSSD,   

                                    předseda finančního výboru

 

Jiří Kamiš  (od 8/2015)    ČSSD,

                                     předseda finanšního výboru

 

Studený František           ČSSD        

 

Tomka Bohuš                 ČSSD,    

                                    člen rady obce

 

Historie obce Větřní

 

První písemná zmínka o obci Větřní je z roku 1347. Obec Větřní slučuje ve svých dnešních hranicích několik místních částí, bývalých osad či obcí - Dobrné, Hašlovice, Lužnou, Nahořany, Němče, Zátoň a Zátoňské Dvory. Uvedené vesnice včetně Větřní původně náležely k několika různým hospodářsky správním celkům.

Dobrné, Hašlovice, Lužná a Zátoň tvořily spolu s Bohdalovicemi jižní výspu majetku benediktinského kláštera v Ostrově (poblíž Prahy u Davle na soutoku Vltavy se Sázavou). S jejich názvy se poprvé setkáváme v listině z roku 1310, v níž papež Klement V. potvrzuje ostrovskému klášteru držbu všeho jeho nemovitého majetku a privilegia.


Druhá nejstarší informace, vztahující se k těmto vsím, je obsažena v urbáři (soupisu poddaných a jejich povinností) ostrovského kláštera z roku 1390. Písemně doložená existence Zátoně je snad ještě staršího data. Předpokládá se, že mezi lety 1037-1055 (kdy vládl v Čechách), daroval kníže Břetislav I. klášteru v Ostrově určité statky, mimo jiné také "lesnaté území řečené Zátoň s kaplí sv. Jana Křtitele a se vším příslušenstvím".

Nahořany a Zátoňské Dvory patřily v roce 1410 k majetku premonstrátského kláštera na Strahově. První písemné zprávy o těchto dvou vesnicích jsou o něco starší, Nahořany se připomínají k roku 1379, Zátoňské Dvory 1376.

Němče bylo zřejmě původně samostatným vladyckým sídlem, první písemná zmínka je z roku 1293.

Nejstarší doklad o existenci Větřní z roku 1347 je spojen, jako ostatně celé starší větřínské dějiny, se jménem Višně z Větřní. Dne 7. září 1347 dal Petr z Rožmberka svému komořímu Višňovi do dědičného nájmu dvůr Větřní. V této době nebyl větřínský statek ještě plnoprávně v majetku Višňů, kteří se podle něho začali psát z Větřní. Do jejich svobodného dědičného držení se dostal až 10.1edna 1368, což potvrzuje listina vydaná téhož dne čtyřmi rožmberskými bratry, která darování rozšiřuje o mlýn Pečka. U Petra Višně z Větřní se poprvé setkáváme s erbem tohoto rodu, jehož podoba je uchována na Petrově pečeti. Rodový znak Višňů z Větřní měl na štítě tři poloobruče v horní části a tři poloobruče v dolní části, nad přilbicí jako klenot soudek.

Historie Ve druhé polovině 14. a téměř po celé 15. století zastávali členové rodu Višňů nejvyšší úřady ve službách Rožmberků. V 16. století se jejich hospodářská situace zhoršovala, klesal i mocenský vliv. Jan Višně z Větřní, poslední známý člen rodu, prodává r. 1603 Větřní, Metlín, Kaliště a Němče městu Český Krumlov a po bitvě na Bílé hoře odchází do ciziny, kde jeho stopa mizí, patrně do Saska. V polovině 18. století patřily Větřní a Němče ke statku města Českého Krumlova.

Založení papírny velmi výrazně ovlivnilo růst počtu obyvatelstva v obci. Od roku 1880 do roku 1910 se počet zvýšil z 231 na 1005 lidí, v roce 1930 bylo v obci hlášeno 1697 obyvatel. Po první světové válce se hospodářské poměry ve státě stabilizovaly a poválečná Spirova papírna se stala velkým podnikem s více než tisíci zaměstnanci.

V dalších obdobích, díky soustředěné výstavbě vícepodlažních bytových domů, získává obec zčásti městský charakter. Dnes se počet obyvatel žijících ve Větřní pohybuje okolo 3800 lidí. Stejně jako v uplynulých více než sto letech dominuje v obci mezi hospodářskými subjekty současná papírenská akciová společnost.

Všem, kdo zavítají do Větřní, ať již za povinnostmi či oddechem, přejeme úspěšné dny, pohodu klimatu i ducha a věříme, že zdejší pobyt bude inspirací k návratům do našeho kraje i v letech příštích. 

 

ZDROJ: Historie obce Větřní. Obec Větřní - oficiální stránky [online]. Na Žofíně 191, 382 11 Větřní: Obecní úřad Větřní, - [cit. 2015-07-05]. Dostupné z: https://www.obecvetrni.cz/index.php?page=historie

 

ZDROJ fotografie: By Jitka Erbenová (cheva) (Own work) [CC BY-SA 3.0 (https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0)], via Wikimedia Commons; https://commons.wikimedia.org/wiki/File%3AV%C4%9Bt%C5%99n%C3%AD%2C_pap%C3%ADrny_01.jpg

 

 

 

__________________

Kandidátní listina 2014 do zastupitelstva obce:

 

1)

Mgr. Bc. Antonín Krák                   48                                     starosta obce

Němče

člen České strany sociálně demokratické

 

2)

Bohuš Tomka                                    65                                      policista na penzi

Větřní

bez politické příslušnosti

 

 

3)

Bc. Marie Jozová                               63                                     ekonomka

Větřní

člen České strany sociálně demokratické                                                                                                       

                                                

4)

František Studený                             74                                     důchodce

Větřní

bez politické příslušnosti

 

5)

Mgr. Jiří Pospíšil                               53                                     pedagogický pracovník

Větřní

člen České strany sociálně demokratické

 

 

 

 

6)

Jiří Kamiš                                             67                                       podnikatel

Větřní

bez politické příslušnosti

 

7)

Olga Seiwaldová                                 32                                       státní zaměstnanec

Větřní

bez politické příslušnosti

 

 

8)

Karel Osvald                                        41                                     živnostník

Větřní

bez politické příslušnosti

 

9)

Josef Pirný                                          61                                        technik

Větřní

bez politické příslušnosti

 

10)

Šimon Kalianko                                 35                                     montážní dělník

Němče

bez politické příslušnosti

 

11)

Růžena Gondeková                            56                             sociální pracovnice-pečovatelka

Němče

bez politické příslušnosti

 

12)

Zdeněk Zenkl                                       62                             technik

Větřní

bez politické příslušnosti

 

 

13)

Vladislava Dubová                                     51                             referentka

Větřní

člen České strany sociálně demokratické

 

14)

Alena Uldrichová                                50                            podnikatelka

Němče

člen České strany sociálně demokratické

 

15)

Bc. Tomáš Kotous                               29                            státní zaměstnanec

Větřní

bez politické příslušnosti

16)

Zoltán Nogrády                                    43                           zásobovač

Větřní

bez politické příslušnosti

 

17)

Jarmila Mittaschová                           58                          personalistka

Větřní

bez politické příslušnosti